فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس یکی از شایع‌ترین ناهنجاری‌های مادرزادی است. این ناهنجاری مادرزادی در 1 مورد از  هر 200 تولد پسر دیده می‌شود. در هیپوسپادیاس یافته‌های زیر دیده می‌شود: ...
فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
ریفلاکس ادراری

برگشت ادرار از مثانه به کلیه (ریفلاکس ادراری) [VesicoUreteral Reflux]

ریفلاکس ادراری، یکی از شایع‌ترین آنومالی‌های دستگاه ادراری در کودکان است. دستگاه ادراری؛ به شکل طبیعی؛ شامل دو کلیه، دو حالب، یک مثانه و یک مجرا است.
فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه (UPJO)

   تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه (Ureteropelvic junction  obstruction) شایع‌ترین علت حائز اهمیت هیدرو نفروز (اتساع ناشی از تجمع ادرار) در کلیه جنین است. […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
ختنه

هر آنچه باید دربارۀ ختنه بدانید

ختنه عبارت است از بریدن بخشی از پوست آلت. تاریخچه ختنه این عمل در یهودیان از اصول دین آن‌ها شمرده می‌شود و شایع‌ترین عمل جراحی در […]