دکتر امیرحسن محبوبی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

دریچه پیشابراه خلفی (Posterior Urethral Valve)

دریچه پیشابراه خلفی یک ناهنجاری مادرزادی بوده و ناشی از تکامل غیرطبیعی دستگاه ادراری در دوران جنینی است. انسداد مادرزادی مجرا یکی از ویران‌کننده‌ترین ناهنجاری‌های دستگاه […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
تنگی نوک مجرا در پسر بچه ها

تنگی نوک مجرا ( مه آ ) در پسر بچه‌ها

تنگی نوک مجرا یک بیماری اکتسابی بوده و در پسرها به دنبال ختنه در دوران شیرخواری رخ می‌دهد. تنگی مه آتوس شایع‌ترین عارضه ختنه است. تنگی […]
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
عدم نزول بیضه

عدم نزول بیضه

بیضه‌ها نقش کلیدی در بروز صفات ثانویه جنسی و باروری ایفا می‌کنند.عدم نزول بیضه (Undescended Testis) در 1 تا 3% شیرخواران رسیده (Term) و 30-15% شیرخواران نارس (Preterm) دیده می‌شود. این میزان در سن یک سالگی به 0.8% تقلیل می‌یابد.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

هرنی و هیدروسل (فتق) کشاله ران در کودکان

هرنی کشاله ران شایع‌ترین فتق‌ های جدار شکم در پسرها و دخترها را تشکیل می‌دهند، و در آن محتویات حفره شکم، از طریق کانال کشاله ران، […]